TR

Sosyal Girişimler için Ağlar Kurulumu: Adil Ticaret Türkiye Projesi Yuvarlak Masa Toplantısı, İstanbul’da gerçekleştirildi

INOGAR Kooperatifi tarafından Dünya Adil Ticaret Örgütü iş birliği ile yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sosyal Girişimler için Ağlar Kurulumu: Adil Ticaret Türkiye Projesi İstanbul Yuvarlak Masa Toplantısı, İstanbul’da gerçekleştirildi.

INOGAR Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarıca’nın açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, Dünya Adil Ticaret Örgütü Proje Koordinatörü Zerrin Cengiz’in WFTO & Alternatif İş Modelleri üzerine olan konuşmasıyla devam etti. Zerrin Cengiz’in  adil ticaret kavramının alternatif iş modellerini nasıl oluşturabileceği ve dönüştürebileceği üzerine olan konuşmasının ardından INOGAR Kooperatifi Kurucu Ortağı Mert Fırat, projenin Türkiye’de nasıl başladığına dair operasyonel süreci aktardı. 

Aranın ardından INOGAR Kooperatifi Kurucu Ortağı Dr. Ali Ercan Özgür’ün moderatörlüğündeki Türkiye’de Adil Ticaret Örnekleri Deneyim Paylaşım Oturumu’na çocukların yaratıcılıklarını ve hayal gücünü desteklemeyi hedefleyen sosyal girişim TOYİ’nin kurucusu Ögeday Uçurum, doğaya saygılı ve üretim süreçlerin şeffaf, adil olarak benimsenmesi yoluyla daha sürdürülebilir bir moda endüstrisine katkı sağlamayı hedefleyen moda hareketi BEGO Jeans’in kurucusu Bego Demir ve sivil toplum sektöründe açık iletişimi, şeffaflığı ve hesap verebilirliği teşvik etmek amacıyla kurulan Açık Açık Derneği’nin kurucusu Prof.Dr.Itır Erhart alandaki deneyimlerini paylaşarak Adil Ticaret’in Türkiye’de farklı sektörlerde nasıl uyumlanabileceğine dair katkı sağladı. 

Toplantının son oturumu; Adil Ticaretin Türkiye’deki Uygulama Stratejilerinin Geliştirilmesi için Grup Tartışması‘nda ise katılımcıların Adil Ticaret kavramının Türkiye’de yaygınlaştırılabilmesi için neler yapılabileceğine dair önerileri, soruları ve tartışmasıyla sona erdi.

  • 2 Haziran 2022

SHARE

0 Comments
Add Comment