TR

Sosyal Girişimler için Ağlar Kurulumu: Adil Ticaret Türkiye Projesi Yuvarlak Masa Toplantısı Ankara`da gerçekleştirildi

INOGAR Kooperatifi tarafından Dünya Adil Ticaret Örgütü iş birliği ile yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sosyal Girişimler için Ağlar Kurulumu: Adil Ticaret Türkiye Projesi Ankara Yuvarlak Masa Toplantısı, Ankara Anemon Otel’de gerçekleştirildi. 

INOGAR Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sarıca’nın açılış konuşmasıyla başlayan yuvarlak masa toplantısı, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi Direktörü Prof. Dr .Erdal Akdeve’nin ‘’Sosyal İnovasyon: Ekosistem Yaklaşımı’’ başlıklı konuşmasıyla devam etti. Konuşmasında ekonomik kalkınmanın paradigmasal dönüşümüne, inovatif girişimciliği inşa eden temel bileşenlere ve Türkiye’nin kamusal alandaki inovatif girişim örneklerine yer veren Akdeve, Türkiye’de farklı alanlarda sosyal inovasyonun ve adil ticaret kavramı ile nasıl ilişkilenebileceğine de değindi. 

Toplantının son oturumu, Adil Ticaretin Türkiye’deki Uygulama Stratejilerinin Geliştirilmesi için Grup Tartışması‘nda katılımcılar, adil ticaret kavramının Türkiye’de yaygınlaştırılabilmesi için neler yapılabileceğine dair önerilerini ve sorularını tartıştı. 

  • 2 Haziran 2022

SHARE

0 Comments
Add Comment